Väggspackel

Produkter

Väggspackel

  • Ger högsta standard på ytskikt och lagningar snabbt och effektivt

Väggspackel

ARDEX väggspackel är speciellt framtagna för lagning och slutfinish av väggar och tak oavsett lagtjocklek. Till skillnad mot traditionella väggspackel möter ARDEX produkter projektens krav på snabba härd- och torktider samtidigt som de ger en stark och tålig yta på så kort tid som 1 timme.
Utöver det är produkternas EC1-klassade, luktfria och i vissa fall, hjälper till att dölja dålig lukt.