Golvspackel

Produkter

Golvspackel

  • ARDEX har ett brett sortiment av produkter för upprätning, utjämning och lagning av golv.

Golvspackel

Innan golvbeläggning läggs ska underlaget vara torrt, fast, rent och bärkraftigt. ARDEX har ett brett sortiment av produkter för upprätning, utjämning och lagning av golv. Använd tre av våra produkter och du täcker de flesta vanligt förekommande jobben; handspacklet ARDEX A 31, ARDEX K 39 som är självutjämnande och den fiberarmerade gipsspackelmassan ARDEX K 22 F.

Behöver du arbeta med tjocka lag, på vanskliga underlag, utomhus eller om du har bråttom? ARDEX har lösningen på dina problem.