Filmer

Filmer

Handfasta tips kring ARDEX produkter

Filmer

ARDEX producerar filmer för att på ett enkelt sätt beskriva detaljer exempelvis vid tätning av golvbrunn i våra tätsystem, visa referensobjekt ibland i kombination med att beställaren/användaren får ge sitt perspektiv på varför de använder ARDEX produkter och system för att lösa ett specifikt problem.