Bjälklagsförstyvning

Konstruktioner

Bjälklagsförstyvning

Förstärkning av undergolv före plattsättning.

Bjälklagsförstyvning

Förstärkning av undergolv före plattsättning.