ARDEX

Välkommen till

ARDEX

En av världens mest framgångsrika tillverkare av snabba spackel, bygg- och plattsättningsbruk samt golvlim

ARDEX

I över 70 år har ARDEX varit en världsledande tillverkare av snabba spackel, bygg- och plattsättningsbruk samt golvlim. Än idag är ARDEX ett fristående familjeägt företag. Det betyder att trots vår strävan att alltid hitta marknadsomvälvande innovationer, har vi lyckats behålla vår viktigaste grundsten: Att aldrig kompromissa med vår höga kvalitet. Genom att alltid arbeta efter de senaste kraven på kvalitetssäkring kan vi garantera vår höga, jämna kvalitet. Så det är inte någon slump att ARDEX är en högt ansedd premium partner inom byggindustrin.

Ett ledande företag på världsmarknaden

En stark intern tillväxt tillsammans med strategiska köpa på utländska marknader har satt ARDEX-koncernen på kartan med sina 47 dotterbolag och 2 500 anställda i över 50 länder på alla kontinenter. ARDEX-koncernen har 14 varumärken som tillsammans har en omsättning på över 690 miljoner EUR per år. Detta markerar en viktig milstolpe för ARDEX till att bli en världsledande tillverkare av högkvalitativt byggmaterial för den professionella byggaren (siffror från 2016).

Kostnadseffektiva systemlösningar för branschen

Genom vårt långvariga samarbete med branschen har vi djup kunskap om behoven. Vår viktigaste inspirationskälla är, förutom vår långa erfarenhet kring material och arbetsmetoder, en levande dialog med våra professionella kunder. Den drar vi nytta av när vi utvecklar de av branschen respekterade systemprodukterna som möter de professionella byggarnas krav på kostnadseffektivitet och arbetssätt.

Vision & Mission

Vår vision är att vara en världsledande problemlösningsleverantör av högpresterande, specialiserat byggmaterial.