Naturstenssystem

Naturstenssystem

  • ARDEX SYSTEM med systemgaranti

ARDEX NATURSTENSSYSTEM

Vackra ytor utan missfärgningar - Inga problem! För ARDEX är natursten inte bara en fråga om svart granit eller vit marmor.
Många års erfarenhet av sättning av natursten över hela världen har gett oss kunskap om att många typer av natursten kan medföra stora problem och kostnader om de sätts i en vit, snabbhärdande fästmassa som är det vanligaste sättet.

ARDEX delar in natursten i två kategorier:
Fuktkänsliga och fuktbeständiga.
Att sten kan vara fuktkänsligt låter kanske underligt när sten förekommer naturligt ute där den utsätts för väder och vind.
När stenen används i byggen blir den utsatt för helt andra betingelser.
Stenen kommer i kontakt med cement och vatten som kan orsaka missfärgningar, resta kanter mm. I vår broschyr förklarar vi mer hur man ska tänka kring natursten!

 

För mer information om konstruktioner, systemet eller utbildning vänligen kontakta oss på telefon 08-556 315 50 eller kontakta din ARDEX säljare!

 

Läs gärna mer i vår broschyr: