Golvspackel

Produkter

Tvättad torrsand

ARDEX SAND 0,8–1,2

  • Kan användas tillsammans med ARDEX avjämningsmassor, handspackelmassor, EP 2000 multifunktionsepoxi
  • Till sandgolv
  • Fri från farligt damm
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat