Certifieringar

Karta

Certifierade företag

Alla företag du hittar här har genomgått en utbildning för att få utföra ARDEX-system med systemgaranti:
• Radonsystem
• Poolsystem
• Spärrskiktssystem
Samtliga utbildningar har bestått av teori och praktik.

Söker du PANDOMO-certifierade företag? Du hittar dem här.

Resultat