Primer

Produkter

Tvättad fin torrsand

ARDEX SAND 0,4–0,8

  • Kan användas tillsammans med ARDEX handspackel, väggspackel, EP 2000 multifunktionsepoxi
  • Skapar vidhäftningsmöjligheter på epoxi
  • Fri från farligt damm
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat