Service

FAQ – Vanliga frågor & svar

FAQ – Vanliga frågor & svar

  • Att fråga är att lära

Vanliga frågor och svar

Vi på ARDEX får många frågor från våra kunder. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna med svar. Förhoppningsvis finns svaret på din fråga här, annars är du givetvis välkommen att kontakta oss med dina frågor eller synpunkter.

FAQ golv

Hantering, montering, inkoppling samt funktionskontroll ska alltid utföras av behörig elektriker. Men som entreprenör på plats för planering av eller utförande av avjämning på vattenburen golvvärme kan denna information vara värdefull och i bästa fall avstyra fel i entreprenaden.

Värmekabeln får inte ligga närmre vattenrören än 2–3 cm på något ställe. Man kan exempelvis lägga värmekabeln mitt emellan vattenrören. Golvgivaren till golvvärmetermostaten ska ligga så att den kan känna av värmen både från värmekabeln och vattenrören.

Fråga

Har ARDEX någon produkt som liknar ARDEX Feather Finish och som fungerar utomhus på betongskiva? Vi vill ha något som ser ut som betong.

Svar

Ja, använd ARDEX A 46. Behöver du maximera vidhäftningen kan du tillsätta ARDEX E 100. Det kan dock påverka färgen på slutresultatet.

Fråga

Jag har en gjuten platta som poolbotten och nu är det dags att montera en liner i poolen. Tyvärr är botten inte så jämn som behövs för att linern ska ligga bra. Ytan är fast och bra men den behöver avjämnas. På tjockaste stället behövs det läggas 30 mm. Vi vill lägga en avjämningsmassa eller kan man handspackla ytan? Det är en utomhuspool och därför måste produkten vara frostsäker. Har ARDEX någon lösning?

Svar

Ja, vill du flyta med en avjämningsmassa ska du använda ARDEX K 301 MIX. En mer traditionell metod som spar bygghöjd är att använda handspackel och rätskiva. Då rekommenderar vi ARDEX A 46.
Båda produkterna är fukt- och frostbeständiga och perfekta att avjämna cementbaserade grundplattor med utomhus.

Fråga

Jag har en gjuten balkong som vi har lagt ARDEX tätskikt på. Nu upptäcker vi att det är lite för ojämnt och att det skulle vara bra att spackla i några gropar. Har ARDEX något spackel som man kan använda?

Svar

Vi avråder från att spackla på tätskikt med avjämningsmassa eller handspackel. Det är allt för riskabelt.
Däremot kan du spackla med fästmassa i tunna skikt eftersom tätskiktet är utvecklat som underlag till fästmassa. Normalt rekommenderar vi ARDEX X 32 både inom- och utomhus. Den kan läggas i lagtjocklek upp till 30 mm. Kontrollera ändå noga att du använder rätt fästmassa beroende på klimat och vilken typ av plattor du tänkt lägga.

Fråga

Vi tänkte köpa avjämningsmassan ARDEX K 75 på byggmarknaden för att spackla med. Det fanns bara ARDEX K 70 NEW hos återförsäljaren. Enligt era anvisningar ska man ha ARDEX K 75. Kan jag byta ut ARDEX K 75 mot ARDEX K 70 NEW då vi behöver materialet omgående?

Svar

Ja, ARDEX K 70 NEW och ARDEX K 75 är i grunden uppbyggda på samma bas. Största skillnaden är hur tjocka skikt du kan lägga. Båda kan läggas från 3 mm.
ARDEX K 70 NEW ger en något finare yta och kan läggas upp till 30 mm.
ARDEX K 75 kan läggas upp till 50 mm.

FAQ utomhus

Fråga

Har ARDEX någon produkt som liknar ARDEX Feather Finish och som fungerar utomhus på betongskiva? Vi vill ha något som ser ut som betong.

Svar

Ja, använd ARDEX A 46. Behöver du maximera vidhäftningen kan du tillsätta ARDEX E 100. Det kan dock påverka färgen på slutresultatet.

Fråga

Jag har en trappa som är beklädd med sjöstensplattor. Vi har tröttnat på utseendet och vill göra om den till en trappa med ”betonglook”. Plattorna sitter mycket hårt och det finns ingen risk för att de lossnar. Har ARDEX något bruk så vi kan få utseendet vi önskar?

Svar

Ja. Först måste du rengöra trappan noggrant från alla tänkbara föroreningar (olja, polish osv) och lösa stenar. När det är gjort spacklar du med ARDEX A 46. Vid tunna skikt tillsätt ARDEX E 100 i blandningsvattnet. Testa gärna på en mindre yta först så du blir nöjd med färgen och får den struktur du vill ha.
Strukturen får du fram genom att efterbehandla ytan efter att bruket fått vila några minuter. För att få fram struktur kan du använda skurbräda, borste, svamp eller något annat.
Du kan naturligtvis även välja att ha en helt slät yta. Då lägger du på ARDEX A 46 med en fixkam och slätar till med en bredspackel.

Fråga

Jag har en gjuten platta som poolbotten och nu är det dags att montera en liner i poolen. Tyvärr är botten inte så jämn som behövs för att linern ska ligga bra. Ytan är fast och bra men den behöver avjämnas. På tjockaste stället behövs det läggas 30 mm. Vi vill lägga en avjämningsmassa eller kan man handspackla ytan? Det är en utomhuspool och därför måste produkten vara frostsäker. Har ARDEX någon lösning?

Svar

Ja, vill du flyta med en avjämningsmassa ska du använda ARDEX K 301 MIX. En mer traditionell metod som spar bygghöjd är att använda handspackel och rätskiva. Då rekommenderar vi ARDEX A 46.
Båda produkterna är fukt- och frostbeständiga och perfekta att avjämna cementbaserade grundplattor med utomhus.

Fråga

Jag har en gjuten balkong som vi har lagt ARDEX tätskikt på. Nu upptäcker vi att det är lite för ojämnt och att det skulle vara bra att spackla i några gropar. Har ARDEX något spackel som man kan använda?

Svar

Vi avråder från att spackla på tätskikt med avjämningsmassa eller handspackel. Det är allt för riskabelt.
Däremot kan du spackla med fästmassa i tunna skikt eftersom tätskiktet är utvecklat som underlag till fästmassa. Normalt rekommenderar vi ARDEX X 32 både inom- och utomhus. Den kan läggas i lagtjocklek upp till 30 mm. Kontrollera ändå noga att du använder rätt fästmassa beroende på klimat och vilken typ av plattor du tänkt lägga.

Allmänna frågor

Fråga

Hur länge kan man förvara ARDEX produkter? Vi har några säckar och andra förpackningar som är förvarade torrt och frostfritt. Vi undrar om man kan använda produkterna trots att utgångsdatum är passerat?

Svar

Använder du utgånget material kan vi inte ta ansvar för eventuella följdproblem. På alla produkter finns ett tillverkningsdatum och på produktdatabladet ser du hur lång hållbarhet produkten har. Har du svårt att läsa tillverkningsdatumet kan du alltid kontakta vår kundservice.

Fråga

Vi jobbar med ett hus och håller på att laga skador. Vi använder ARDEX F 5 att spackla väggarna med. Det är en underbar produkt men finns det något sätt att förlänga arbetsbarhetstiden för F 5 så att jag kan jobba längre med produkten utan att den härdar så snabbt i hinken?

Svar

Som alla cementbaserade produkter påverkas ARDEX F 5 av den omgivande temperaturen, både i luften, underlaget du spacklar och blandningsvattnet. Ju kallare temperatur, desto längre kan du jobba med produkten.

Tänk på att:
• Förvara F 5-pulvret kallt
• Använd kallt, rent vatten
• Undvik onödig uppvärming där du jobbar
• Maskinblanda F 5 rätt. Blanda allt enligt produktbladet, låt massan vila en minut och blanda igen. Det förlänger arbetstiden.

FAQ pool

Fråga

Jag har en gjuten platta som poolbotten och nu är det dags att montera en liner i poolen. Tyvärr är botten inte så jämn som behövs för att linern ska ligga bra. Ytan är fast och bra men den behöver avjämnas. På tjockaste stället behövs det läggas 30 mm. Vi vill lägga en avjämningsmassa eller kan man handspackla ytan? Det är en utomhuspool och därför måste produkten vara frostsäker. Har ARDEX någon lösning?

Svar

Ja, vill du flyta med en avjämningsmassa ska du använda ARDEX K 301 MIX. En mer traditionell metod som spar bygghöjd är att använda handspackel och rätskiva. Då rekommenderar vi ARDEX A 46.
Båda produkterna är fukt- och frostbeständiga och perfekta att avjämna cementbaserade grundplattor med utomhus.

FAQ Plattsättning

Fråga

Jag har en trappa som är beklädd med sjöstensplattor. Vi har tröttnat på utseendet och vill göra om den till en trappa med ”betonglook”. Plattorna sitter mycket hårt och det finns ingen risk för att de lossnar. Har ARDEX något bruk så vi kan få utseendet vi önskar?

Svar

Ja. Först måste du rengöra trappan noggrant från alla tänkbara föroreningar (olja, polish osv) och lösa stenar. När det är gjort spacklar du med ARDEX A 46. Vid tunna skikt tillsätt ARDEX E 100 i blandningsvattnet. Testa gärna på en mindre yta först så du blir nöjd med färgen och får den struktur du vill ha.
Strukturen får du fram genom att efterbehandla ytan efter att bruket fått vila några minuter. För att få fram struktur kan du använda skurbräda, borste, svamp eller något annat.
Du kan naturligtvis även välja att ha en helt slät yta. Då lägger du på ARDEX A 46 med en fixkam och slätar till med en bredspackel.

FAQ vägg

Fråga

Vi ska spackla betongväggar som vi sedan ska måla med epoxifärg. Vad ska vi spackla med?

Svar

Vi rekommenderar ARDEX A 46 med inblandning av ARDEX E 100 för att maximera vidhäftningen. Du kan även använda ARDX B 14 som när den ska vara underlag till härdplaster också behöver blandas med E 100.

Fråga

Jag ska renovera ett gammalt skafferi. Kakelplattorna är nedrivna och den gamla putsen sitter fast men är trasig och sandig. Det är kalkcementputs. Jag vill inte riva ned all puts och frågar om ARDEX har en lösning för att spackla upp väggarna?

Svar

Du kan förstärka den befintliga putsen genom att blanda ARDEX P 51 i förhållande 1 del P 51 och 5 delar vatten och sedan spruta blandningen på putsen. Det kommer troligtvis behövas flera omgångar innan putsen blir mättad. Putsen ska suga in blandningen mellan varje omgång.
När väggen är mättad och torr kan du spackla väggen med ARDEX F 5.

Dock är det viktigt att du är helt säker på att putsen inte är en ren kalkputs samt att den är av godkänd kvalitet och har bra vidhäftning.

Fråga

Vi jobbar med ett hus och håller på att laga skador. Vi använder ARDEX F 5 att spackla väggarna med. Det är en underbar produkt men finns det något sätt att förlänga arbetsbarhetstiden för F 5 så att jag kan jobba längre med produkten utan att den härdar så snabbt i hinken?

Svar

Som alla cementbaserade produkter påverkas ARDEX F 5 av den omgivande temperaturen, både i luften, underlaget du spacklar och blandningsvattnet. Ju kallare temperatur, desto längre kan du jobba med produkten.

Tänk på att:
• Förvara F 5-pulvret kallt
• Använd kallt, rent vatten
• Undvik onödig uppvärming där du jobbar
• Maskinblanda F 5 rätt. Blanda allt enligt produktbladet, låt massan vila en minut och blanda igen. Det förlänger arbetstiden.