Golvbruk

Produkter

Tvättad torrsand

ARDEX SAND 0–5

  • Kan användas tillsammans med ARDEX golvavjämningsprodukter
  • Till fyllning och avjämning av sandgolv
  • Fri från farligt damm
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat