Väggspackel

Produkter

Tre spackel i en säck, gipsbaserat

ARDEX W 820

  • Hand-, rull- eller sprutspackel
  • 0–20 mm skikttjocklek
  • Lättslipat
  • Brandklass A1
  • Lång öppentid
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer
  • För spackling på tak och vägg på de flesta underlag

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat