Väggspackel

Produkter

Snabbt putslagningsbruk

ARDEX A 950

  • Spänningsfattig oavsett skikttjocklek
  • Sprutbar
  • Till upprätning av väggar innan plattsättning
  • Kan filtas och glättas efter en timme
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer
  • Spackla på kalkcementputs eller lättbetong

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat