ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

  • Systemgaranti
  • Emissionsspärr
  • Ett system som spärrar alla emissioner för en sund inomhusmiljö
  • På torra och fuktiga underlag
  • Konstruktion för golv och vägg

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

Vad har hänt i byggnaden sedan den byggdes? Även små fuktskador orsakar emissioner. Du känner säkert till byggnadsrelaterad sjuklighet (sjuka-hus-sjukan, Sick Building Syndrome eller SBS). En faktor är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön och exempel på vanliga symtom är allergier, huvudvärk och yrsel. Människor i fastigheter som skolor, sjukhus, äldreboende eller övrig publik miljö påverkas alla av emissioner. ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM spärrar alla emissioner. Spärra direkt så är du på den säkra sidan i dag och för all framtid. Använd även ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM i nyproduktion.

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är ett komplett vältestat system som består av ett flertal komponenter. Systemet sträcker sig från avjämningsprodukter för undergolvet ända upp till lim eller fästmassa för golvbeläggningar eller keramik. ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är användbart oavsett vilken miljö som ska skyddas mot oönskade emissioner.

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är helt fritt från epoxi och kan användas utan att montörer eller boende/användare riskerar att exponeras för farliga härdplaster. Problemen med härdplast är både den tidskrävande appliceringen och de hälsovådliga effekterna. Härdplaster ska dessutom alltid bytas ut mot miljövänligare alternativ enligt miljöbalken. ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är även mycket kostnadseffektivt.

Det räcker inte med tuffare lagstiftning om den inte följs. Enligt miljöbalken är företag skyldiga att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga så fort alternativ finns. I praktiken innebär det att härdplaster inte längre ska användas som spärr mot emissioner utan i stället ska exempelvis ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM användas.

Genom systemtester och många stora projekt skapas trygghet för dig som beställare och användare. För att systemgarantin ska gälla ska alltid en egenkontroll fyllas i av ansvarig entreprenör. Den hittar du på ARDEX hemsida.

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM har framgångsrikt förbättrat inomhusklimatet i så väl stora som små projekt. Det är därför absolut förbjudet att byta ut någon komponent i systemet från ARDEX. ARDEX Spärrskiktsfolie spärrar alla emissioner för en sundare inomhusmiljö. Ligger det en avjämningsmassa redan får entreprenören ta ansvar för att den klarar att ligga under ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM.

 

Du hittar certifierade företag här:
Certifierade företag i ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

 

Läs gärna mer i vår monteringsanvisning.