ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

  • ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM - med systemgaranti
  • Emissionsspärr
  • Ett system som spärrar alla emissioner för en sund inomhusmiljö
  • På torra och fuktiga underlag
  • Konstruktion för golv och vägg

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

Vad har hänt i byggnaden sen den byggdes? Även små fuktskador orsakar emissioner. Du känner säkert till byggnadsrelaterad sjuklighet ”Sjukahus-sjukan” (Sick building-syndrome). En faktor är ämnen som avges från byggnaden till innemiljön och exempel på vanliga symtom är allergier, huvudvärk och yrsel.

Användare, arbetsgivare i fastigheter såsom på skolor, sjukhus, äldreboende eller övrig publik miljö påverkas alla av emissioner. ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM spärrar även oönskade lukter från exempelvis rök-, brand- och oljeskador. Spärra direkt så är du på den säkra sidan idag och för all framtid. Använd även ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM lösning i nyproduktion för att vara på den säkra sidan.

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är ett komplett väl testat system som består av ett flertal komponenter. Systemet sträcker sig från avjämningsprodukter för undergolvet ända upp till lim eller fästmassa för golvbeläggningar eller keramik. ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM är användbart oavsett vilken miljö som ska skyddas mot oönskade emissioner.

Det räcker inte med tuffare lagstiftning om den inte följs. Enligt miljöbalken är företag skyldiga att byta ut skadliga kemikalier mot mindre farliga så fort alternativ finns. I praktiken innebär det att härdplaster inte längre ska användas som spärr mot emissioner utan man ska i stället använda exempelvis ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM eller motsvarande.

ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM – systemgaranti från ARDEX.
Samtliga företag som monterar ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM ska ha deltagit i en utbildning innan arbetet påbörjas.
För att systemgarantin ska gälla ska alltid en egenkontroll fyllas i av ansvarig entreprenör.

För mer information om konstruktioner, systemet eller utbildning vänligen kontakta vår systemförsäljning:

Magnus Rodhe
Telefon: 070 585 84 18
mr@ardex.se

Du hittar certifierade företag här:
Certifierade företag i ARDEX SPÄRRSKIKTSSYSTEM

 

Läs gärna mer i vår monteringsanvisning: