System

System

Alltid testade och godkända så att du kan känna dig trygg

System

Våra system bygger på ARDEX kvalitetsprodukter, hög teknisk kompetens och en oslagbar erfarenhet som vi byggt upp under lång tid. Ibland samarbetar vi med andra företag som levererar delar i våra system. Ibland är det uteslutande våra egna produkter. Oavsett vilket är alla system alltid testade som en helhet vilket gör att ingen produkt får bytas ut om vår garanti ska gälla.

Vidhäftning till olika material är en viktig faktor men det är också många andra faktorer som måste stämma för att ett system ska fungera korrekt.

Att välja ett system från oss är en garanti för att det blir rätt från början. För att ytterligare säkerställa eventuella osäkerheter är vi gärna med vid uppstarten. Annars är vi aldrig längre bort än närmaste telefon.