Väggspackel

Produkter

Spackelmassa i patron

ARDEX RF

  • Flexibel
  • Minimalt krymp upp till 12 mm
  • Kan användas för bredspackling
  • Kan slipas och målas över
  • Fri från lösningsmedel
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat