Lättbetong

Konstruktioner

Lättbetong

Spackling och gjutning på lättbetong med avjämningsmassa.

Lättbetong

Spackling och gjutning på lättbetong med avjämningsmassa.