LECA, stabiliserad

Konstruktioner

LECA, stabiliserad

Spackling och gjutning på stabiliserad LECA med avjämningsmassa.

LECA, stabiliserad

Spackling och gjutning på stabiliserad LECA med avjämningsmassa.