Golvspackel

Produkter

Industriavjämningsmassa

ARDEX K 80

  • Till slitskikt i lager och industrilokaler
  • Skikttjocklekar från 5 till 50 mm
  • Självutjämnande, plastförstärkt, spänningsfattig
  • ARDURAPIDEFFEKT
  • EC-1 klassad
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat