Golvspackel

Produkter

Premium avjämningsmassa

ARDEX K 70 NEW

  • För plan- och fallflytning
  • För skikttjocklekar upp till 30 mm
  • Självutjämnande och spänningsfattig
  • Snabbt beläggningsklar, från 6 timmar
  • Pumpbar
  • Med ARDURAPIDEFFEKT
  • Inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat