Golvspackel

Produkter

Spänningsfattig gipsspackelmassa

ARDEX K 22 F

  • Perfekt för kritiska underlag
  • Skikttjocklek från 1 till 50 mm
  • Fiberförstärkt
  • Optimala flytegenskaper
  • Gångbar efter 90 minuter
  • EC1 PLUS – inga emissioner
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat