Skolor och Förskolor

Objekt

En avjämningsmassa som fixar släpljus

Haga Lyckeboskolan, Stockholm

Sliten skola fick nya, släta golv med ARDEX K 39

Haga Lyckeboskolan, Stockholm