Bjälklagsförstyvning

Konstruktioner

Våtrum i boendemiljö

Konstruktion 16

  • Bjälklagsförstyvning och fuktrörelseblockering av skivkonstruktioner
  • med ARDEX K 75
Bilder och videofilmer