Bjälklagsförstyvning

Konstruktioner

Inomhus. Boendemiljö

Konstruktion 66

  • Bjälklagsförstyvning på spånskivegolv
  • Skivlimning med ARDEX S 48, våtutrymmen
Bilder och videofilmer