Golvbruk

Produkter

Krympfri snabb rotbetong för inom- och utomhusbruk

ARDEX A 38 MIX

  • En färdigblandad rotbetong, till pågjutningar i flytande eller fast konstruktion. Där det krävs snabb styrkeutveckling
  • Gångbar efter 2–3 timmar
  • Beläggningsbar, plattsättning efter 4 timmar
  • Beläggningsbar, trä- eller textilgolv efter 48 timmar
  • Inom- och utomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat