Ny avjämningsmassa – ARDEX K 33

26 januari 2022

En avjämningsmassa som flyter lika bra i tunna som tjockare skikt. Från 1,5-15 mm. Tillsammans med sand ända upp till 30 mm. Dessutom snabb!
Kan beläggas från 1 dag oavsett relativ luftfuktighet. Det här är med andra ord en ARDURAPID-produkt vilket innebär att blandningsvattnet binds i produkten i stället för att avdunsta vilket sker och förlänger beläggningstiden i normaltorkande avjämningsmassor. Ett enkelt sätt att hålla tidplanen. ARDEX K 33 är dessutom ett bra val på nygjuten betong när konsulten vill ha över 10 mm trots att branschkravet är 5 mm.

Se filmen om ARDEX K 33 här: