Nyhetsbrev

Inlägg

Nyhetsbrev

Inlägg


Ny avjämningsmassa – ARDEX K 33

En avjämningsmassa som flyter lika bra i tunna som tjockare skikt. Från 1,5-15 mm. Tillsammans med sand ända upp till 30 mm. Dessutom snabb!
Kan beläggas från 1 dag oavsett relativ luftfuktighet. Det här är med andra ord en ARDURAPID-produkt vilket innebär att blandningsvattnet binds i produkten i stället för att avdunsta vilket sker och förlänger beläggningstiden i normaltorkande avjämningsmassor. Ett enkelt sätt att hålla tidplanen. ARDEX K 33 är dessutom ett bra val på nygjuten betong när konsulten vill ha över 10 mm trots att branschkravet är 5 mm.

Se filmen om ARDEX K 33 här:

Ny design på våra förpackningar

Allteftersom säckar/hinkar tar slut kommer du märka att produkterna levereras i ny design.

Några förändringar:

• ARDEX försvinner i produktnamnet. Logon får stå för det vilket gör att exempelvis A 45 blir större och tydligare!

• Sammanfattning av produkten längst upp till höger.

• Symbol med vattenmängd på framsidan längst ner till höger. Super! Eftersom många av våra produkter torkar/härdar genom att binda sitt vatten så är korrekt vattenmängd jätteviktigt för ett perfekt slutresultat. Vill du uppnå högsta möjliga prestanda ska produkten blandas, vila och återigen blandas. Om du inte gör så testa så får du ännu finare produktegenskaper!