ARDEX

Syfte och värderingar

Syfte och värderingar

  • Vad strävar vi inom ARDEX efter, och vad motiverar oss att varje dag leverera det yttersta till våra kunder?
  • Ett "gemensamt varför" stärker oss. Det uppmuntrar till ett meningsfullt arbete och skapar den bästa möjliga team- och kundupplevelsen. Därför har vi ett syfte som vägleder oss i allt vi gör:
  • Passionately Innovating Responsible Building Solutions

Att passionerat innovera ansvarstagande bygglösningar karakteriserar verkligen allt som ARDEX står för.

  • Passion för det arbete vi utför, våra relationer och produkter.
  • Innovation har varit vår drivkraft från början. Inte bara när det gäller våra produkter, utan även teknologier och processer.
  • Ansvarstagande är extremt viktigt. För alla som direkt eller indirekt påverkas av vårt arbete, och för vår planet.
  • Vi utvecklar bygglösningar, snarare än bara produkter, för att göra våra kunders liv lite enklare.

Men det räcker inte att ha ett syfte. ARDEX har tagit fram fem värderingar som förverkligar vårt syfte och som styr våra vardagliga handlingar. De representerar vad vi står för i dag och de kommer att fortsätta växa in i framtiden.

ARDEX fem värderingar

Fuel Passion
Att vara passionerad innebär att ha hög ambition, behärska sitt hantverk och att få saker att hända.

Drive Innovation
Att vara innovativ innebär att sträva efter det extraordinära, främja samarbete, att utföra och genomföra.

Embody Integrity
Att ha integritet innebär att sätta hög standard, vara öppen och ärlig och uppmuntra feedback.

Embrace Responsibility
Att vara ansvarsfull innebär att ta ägarskap, förutse behov och förändringar och hantera sitt fotavtryck.

Build Belonging
Att bidra till gemenskap innebär att vara verkligt omtänksam, lyfta andra och skapa laganda.