Tillbehör

Produkter

Med stänkskärm

Piggroller

  • För självutjämnande spackelmassor
  • Tar bort luftbubblor och ger en perfekt yta
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat