Tillbehör

Produkter

För blandning av spackelmassa

Blandningskar 75 Liter

Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat