Tillbehör

Produkter

För avgränsningar

Avstängarlist

  • För avgränsning vid fyllning av självutjämnande spackelmassor
  • Två storlekar
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat