Fogmassor

Produkter

Glättningsmedel

ARDEX SG

  • För glättning av ARDEX Silikoner
  • Inom- och utomhus på golv och vägg
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat