Fogmassor

Produkter

Epoxirengöringsmedel

ARDEX RG Cleaner

  • Specialrengöringsmedel för borttagning av epoxirester efter fogning med ARDEX RG 12 och ARDEX WA
  • Tar bort epoxirester på verktyg och utrustning
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat