Primer

Produkter

Epoxiprimer

ARDEX P 82

  • För vidhäftning på glatta och täta underlag
  • Lågmolekylär epoxi
  • Inomhus på golv och vägg
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat