Primer

Produkter

Fuktspärr och Alkaliskydd

ARDEX P 40 MS

  • Fuktspärrsprimer före spackling och golvläggning på fuktiga betonggolv
  • Förstärker och ökar kvaliteten på ytsvaga cementbaserade golv
  • Vatten- och lösningsmedelsfri
  • Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö
Bilder och videofilmer
  • Kan användas vid hög restfukt och för att förstärka cementbaserade ytor

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat