Primer

Produkter

Snabbtorkande sandarmerad primer, inom- och utomhus

ARDEX P 4 READY

  • Kan användas som vidhäftningsförbättrare till flera typer av produkter
  • Färdigblandad primer för golv, vägg och tak
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat