Primer

Produkter

Spackelbar primer

ARDEX P 21

  • Primar, fyller och tätar i ett moment
  • Underlag för spackel och fästmassor
  • För sugande och icke sugande underlag på golv
  • Snabbt beläggningsbar
  • Färdigt kit med hink, komponent A och B
  • Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat