Tillbehör

Produkter

För blanding av mindre mängder av gips och cementspackelmassor

ARDEX mixer cup

  • Koppen är slät och lätt att hålla i
  • Enkel att rengöra efter användning
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat