Golvbruk

Produkter

Cementbaserad EPS-betong

ARDEX LS

  • Mycket lättarbetad
  • Dryg, låg åtgång
  • EPS-granulat i 100 procent återvunnet material
  • Helt fri från bromerade flamskyddsmedel (HBCDD)
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat