Värmegolv

Produkter

Optimal lösning för trägolv

ARDEX Lamiheat

  • Enkel installation, inga specialverktyg
  • Direkt på befintligt underlag
  • Inga kall-/varmzoner då folien i mattan leder värmen
  • Endast 8 mm bygghöjd
  • Stegljudsdämpande
  • 10 års garanti
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat