Primer

Produkter

Mulitfunktionsepoxi

ARDEX EP 2000

  • Fuktspärr
  • Förstärkning av ytskikt med dålig hållfasthet
  • Sprickinjektering i betong
  • Vidhäftningsförbättring mellan ny och gammal betong
  • Inom- och utomhus
Bilder och videofilmer
  • Radon- och emissionsspärr med goda vidhäftningsegenskaper

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat