Utomhus

Produkter

Cementbaserat väggspackel

ARDEX B 12

  • För glättning och bättring av vägg- och takytor av betong och betongelement.
  • 1-5 mm
  • Finkornig och smidig
  • Snabb styrkeutveckling
  • Vatten- och väderbeständig
  • Inom- och utomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat