Golvlim

Produkter

SMP-lim för parkett

ARDEX AF 480

  • Primerfri
  • Vatten- och lösningsmedelsfri
  • Stark och elastisk limfog
  • Lätt att applicera
  • Miljövänlig
  • ARDEX systemprodukt
  • Emissionstestad – bidrar till en sund inomhusmiljö
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat