Golvlim

Produkter

Lim till Linoleum och textila golvbeläggningar

ARDEX AF 270

  • Extremt bra hugg
  • Lång monteringstid
  • Mycket hög slutstyrka
  • Lätt att dra ut
  • Mycket miljövänlig
  • Till sugande underlag
  • Emissionstestad – högsta klassen
  • Lösningsmedelsfri (vatten)
  • ARDEX systemprodukt med ARDEX avjämningsmassor
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat