Golvlim

Produkter

Mångsidigt golv- och vägglim

ARDEX AF 145

 • Extremt bra hugg
 • Lång monteringstid
 • Mycket hög slutstyrka
 • Lätt att dra ut
 • Kan värmeaktiveras
 • Mycket miljövänlig
 • Till allt från våt- till häftlimning
 • Emissionstestad – högsta klassen
 • Lösningsmedelsfri (vatten)
 • Mycket brett användningsområde
 • ARDEX systemprodukt med ARDEX avjämningsmassor
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat