Golvbruk

Produkter

Snabb rotcement

ARDEX A 35

  • Blandas alltid med sand
  • Fast och flytande konstruktion
  • Beläggningsbar efter 24 timmar
  • Snabbt gångbar
  • Med ARDURAPIDEFFEKT
  • Endast inomhus
Bilder och videofilmer
  • Screeding a conservatory floor

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat