Golvbruk

Produkter

Häftslamma inom- och utomhus

ARDEX A 18

  • Med färgindikator, vilket indikerar öppettiden för ARDEX A 18
  • Emissionsklassad i högsta klass
Bilder och videofilmer

ARDEX åtgångsberäknare inkluderar ett spill på 0,1 kg/m2 . Vid små fogar kan det bli stora avikelser när man beräknar åtgången.

Hitta återförsäljare

Resultat