Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Inomhus

Konstruktion W 135

  • Sprickarmering och bredspackling av källarvägg
  • med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX F 5
Bilder och videofilmer