Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Inomhus

Konstruktion W 134

  • Sprickarmering och bredpackling av vägg
  • med ARDEX BU-R Armeringsnät och ARDEX W 820 SUPERFINISH
Bilder och videofilmer