Vägg- & fasad

Konstruktioner

Boende miljö och offentlig miljö. Inomhus

Konstruktion W 133

  • Renovering/väggförstyvning i torra utrymmen
  • Skivlimning med ARDEX S 48
Bilder och videofilmer